Att ansluta sig till företagshälsovården

Du ansluter dig till företagshälsovården genom att fylla i en anmälningsblankett på hälsocentralen eller en privat läkarstation. Du kan också anmäla intresse för att ansluta dig via vår finska söktjänst

Du anses ha anslutit dig till företagshälsovården den dag då den hälsocentral eller läkarstation som är serviceproducent har tagit emot din anmälan. Serviceproducenten skickar meddelande till LPA om dem som anslutit sig.

Du måste ha anslutit dig före den 1 oktober för att få rabatt på OFLA-försäkringspremien för nästa år.

Uppdaterad 20.09.2017