Att ansluta sig till företagshälsovården

Börja med att ta reda på var du kan få företagshälsovård för lantbruksföretagare. Vår finskspråkiga söktjänst hjälper dig att hitta serviceproducenter nära dig. Via söktjänsten kan du samtidigt anmäla intresse för att ansluta dig till företagshälsovården.

Du kan också själv kontakta olika serviceproducenter. Berätta vilka dina behov är och be om en offert. Bedöm och jämför priser, vad som ingår i servicen och övrga villkor. Det lönar sig också att höra sig för hos kommunens social- och hälsovårdsväsen om kommunen möjligen redan har konkurrensutsatt företagshälsovården för företag och företagare inom sitt område. På så sätt kan du ha rätt till ett förmånligare pris än normalt. Välj den lämpligaste serviceproducenten och ingå ett skriftligt avtal om servicen.

Du anses ha anslutit dig till företagshälsovården den dag då den hälsocentral eller läkarstation som är serviceproducent har tagit emot din anmälan. Serviceproducenten skickar ett meddelande till LPA om dem som anslutit sig.

Du måste ha anslutit dig före den 1 oktober för att få rabatt på OFLA-försäkringspremien för nästa år. Observera att rabatten beviljas bara dem som uttryckligen hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare. Det räcker inte att höra till den företagshälsovård som en eventuell arbetsgivare ordnat.

Uppdaterad 14.08.2018