Att ansluta sig

Du ansluter dig till företagshälsovården genom att lämna in anmälningsblanketten till hälsocentralen eller en privat läkarstation. Samtidigt samtycker du till att gårdsbesök görs för att utreda arbetsförhållandena på gården. Den som vägrar att gå med på gårdsbesök får inte rabatt på premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen. Premierabatten gäller fyra år i sänder efter ett gårdsbesök.

Du anses ha anslutit sig till företagshälsovården den dag då den hälsocentral eller läkarstation som är serviceproducent har tagit emot anmälan. Serviceproducenten skickar meddelande till LPA om dem som anslutit sig. Du måste ha anslutit dig till företagshälsovården före den 1 oktober det föregående året för att få rabatt på försäkringspremien.

En lantbruksföretagare som också arbetar som anställd och bara hör till den företagshälsovård som arbetsgivaren ordnat får inte rabatt på OFLA-försäkringspremien. Rabatten gäller uttryckligen dem som anslutit sig till företagshälsovården för lantbruksföretagare.

Mer information om företagshälsovården för lantbruksföretagare och anmälningsblanketter finns på Arbetshälsoinstitutets webbplats.

Du kan också anmäla intresse för att ansluta dig via vår finska söktjänst.

Uppdaterad 28.04.2016