Företagshälsovård

Du är den viktigaste resursen i ditt företag
Har du kommit att tänka på att just du är den viktigaste resursen i ditt lantbruksföretag? Hur sköter du om dig själv?

Lantbruksföretagarna har en egen företagshälsovård som stöd för att hållas friska i arbetet. Företagshälsovården hjälper dig att bevara och förbättra din arbetsförmåga och att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar. Vid behov hänvisas du till rehabilitering.

En god hälsa och hälsofrämjande åtgärder är en viktig del av ditt lantbruksföretags kvalitetssystem.

Både hälsocentraler och privata läkarstationer
Företagshälsovård för lantbruksföretagare ordnas av både offentliga och privata serviceproducenter. Information om offentliga serviceproducenter får du till exempel på kommunens webbsidor. Du kan höra dig för om privat företagshälsovård på de lokala läkarcentralerna. Vår finska söktjänst hjälper dig också att hitta en serviceproducent.

Företagshälsovården för lantbruksföretagare består av förebyggande företagshälsovård och kan också omfatta sjukvård.

För vem?
En jordbrukare, skogsägare, fiskare eller renskötare som fyllt 18 men inte 68 år och är försäkrad enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) kan ansluta sig till företagshälsovården för lantbruksföretagare.

Uppdaterad 28.04.2016