Företagshälsovård

Du är den viktigaste resursen i ditt företag
Har du kommit att tänka på att just du är den viktigaste resursen i ditt lantbruksföretag? Att människorna som arbetar i ett företag måste må bra för att företaget ska gå bra. Hur sköter du om dig själv?

Som lantbruksföretagare har du tillgång till en egen företagshälsovård som stöd för att hålla dig frisk i arbetet. Företagshälsovården hjälper dig att bevara och förbättra din arbetsförmåga och att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar. Vid behov hänvisas du till rehabilitering.

En god hälsa och hälsofrämjande åtgärder är en viktig del av riskhanteringen i ditt lantbruksföretag.

Både hälsocentraler och privata läkarstationer
Företagshälsovård för lantbruksföretagare ordnas av både offentliga och privata serviceproducenter. Information om offentliga serviceproducenter får du av kommunen. LPA:s finskspråkiga söktjänst hjälper dig att hitta en serviceproducent nära dig. Läs mer om söktjänsten.

Företagshälsovården för lantbruksföretagare består av förebyggande företagshälsovård och kan också omfatta sjukvård. Företagshälsovården fungerar som ett multiprofessionellt samarbete där klientens välbefinnande och hälsa står i centrum.

För vem?
En jordbrukare, skogsägare, fiskare eller renskötare som är i åldern 18–67 år och är försäkrad enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) kan ansluta sig till företagshälsovården för lantbruksföretagare.

Uppdaterad 14.08.2018