Kostnader

Lantbruksföretagarens kostnader och ersättningar
Ersättningarna är desamma oberoende av om du anlitar en privat eller en offentlig serviceproducent. Det finns ett årligt maximibelopp för de kostnader som ersätts. Via FPA:s e-tjänster kan du kontrollera hur mycket kostnader du haft under året och hur mycket pengar som finns kvar för ersättningar under resten av året. Du loggar in med dina nätbankskoder.

FPA ersätter en lantbruksföretagare för 60 procent av kostnaderna för förebyggande företagshälsovård (gårdsbesök, hälsokontroll och tillhörande undersökningar, verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan, förstahjälpsberedskap, resekostnader och grundavgifter). Dessutom deltar staten i kostnaderna för gårdsbesök. Gårdsbesöken är avgiftsfria upp till ett årligt maximibelopp per företagare.

Kostnaderna för sjukvård ersätts av FPA till 50 procent (förutsätter ett avtal om förebyggande företagshälsovård).

Den del som du själv betalat är avdragsgill i jordbruksbeskattningen. Skatteförmånen gäller också kostnaderna för sjukvård i de fall där man avtalat om att få sjukvårdstjänster i samband med företagshälsovården.

Ett undantag är de skogsbruksföretagare som har en LFÖPL-försäkring bara på basis av skogen. Dessa skogsbruksföretagare kan inte avdra kostnaderna för företagshälsovården i sin beskattning, eftersom inkomsten av skogsbruk är kapitalinkomst. Kostnaderna för företagshälsovården kan avdras bara från inkomsterna av näringsverksamhet (inkomstskattelagen för gårdsbruk och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet).

De som anslutit sig till företagshälsovården får 20 procents rabatt på premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen.

Uppdaterad 10.03.2015