Arbetshälsoteamets kontaktuppgifter

Pirjo Saari, teamledare0400 341 390
Erik Lindroos, arbetarskyddsagronom (betjänar på svenska)0500 467 658
Tiina Pakarinen, kundrådgivare040 593 4599
Anna-Riikka Pukari, expert050 348 0535
Märta Strömberg-Nygård, expert (betjänar på svenska)040 486 0909
Projektet Ta hand om bonden 
Pirjo Ristola, projektledare040 588 0744
Eila Eerola, projektarbetare
Södra Savolax och Mellersta Finland
050 331 5204
Hannele Liimatta, projektarbetare
Tavastland
050 331 8521
Susann Rabb, projektarbetare (betjänar på svenska)
Österbotten, Åland, Nyland och övriga svenskspråkiga
050 331 9056
Eija Tammela, projektarbetare
Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland
050 331 8973

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@mela.fi

Arbetshälsoteamets gemensamma e-postadress är tyhy@mela.fi

Om du vill skicka konfidentiell information bör du använda vår skyddade e-posttjänst.

Uppdaterad 01.11.2017