Hoppa över navigering

Arbetshälsa för stipendiater

Den viktigaste tanken bakom vårt hälsofrämjande arbete är att bidra till våra kunders välbefinnande och säkerhet i arbetet genom att erbjuda tjänster som stödjer arbetshälsan. Till våra tjänster hör bland annat Må bra-dagar samt Kraft ur nätet-utbildningar i kamratstöd. Vi finansierar också forskning som främjar arbetarskydd och arbetshälsa för stipendiater.

Vi har utrett vad stipendiaterna önskar av LPA:s arbetshälsoverksamhet. Resultaten av enkäten styr utvecklingen av arbetshälsotjänsterna.

Hälsofrämjande tjänster för stipendiater

Arbetshälsorådgivare för stipendiater

Arbetshälsorådgivaren betjänar stipendiater i frågor som gäller välbefinnande i arbete och arbetsförmåga samt hur du orkar i arbetet personligt.

Med hjälp av kontaktblanketten som du hittar på vår webbplats kan du begära att arbetshälsorådgivaren kontaktar dig. Ange på blanketten om du önskar att arbetshälsorådgivaren ska kontakta dig per telefon eller via e-post. Om du vill ha kontakt via telefon ska du i fältet för öppna svar meddela vid vilken tidpunkten det passar att arbetshälsorådgivaren ringer dig.

Arbetshälsorådgivaren besvarar i regel kontaktförfrågningar vardagar kl. 9.00 – 16.00.

Må bra-dagar

Vi ordnar varje år Må bra-dagar med varierande teman för stipendiater. På programmet står mångsidiga föreläsningar om arbetshälsa samt praktiska övningar och aktivt program. Du hittar mer information om kommande Må bra-dagar på LPA:s webbplats, stipendiaternas Facebook eller via e-post: tyhy(at)mela.fi.

Kraft ur nätet

Kraft ur nätet är handledning över nätet som stödjer den egna arbetsförmågan. Det finns två grupper för kamratstöd som samlas över nätet: en för forskningsstipendiater och en för konststipendiater.

Deltagarna samlas sex gånger för att diskutera och få handledning via Skype.

Under de en och en halv timme långa sammankomsterna får deltagarna handledning i teman som är viktiga för arbetsförmågan och arbetshälsan. Handledningen är interaktiv och utnyttjar det kamratstöd som gruppen erbjuder. Sakkunniga från Institutet för arbetshälsa fungerar som handledare.

Mer information: tyhy(at)mela.fi

Välbefinnandets ABC för stipendiater

Välbefinnandets ABC – Psykiska första hjälpen 1

Välbefinnandets ABC för stipendiater är en tvådagars utbildning, där man går igenom det egna välbefinnandet och saker som påverkar det psykiska välbefinnandet. Under kursen alternerar föreläsningar och grupparbeten. Utbildningen bygger på Föreningen för Mental hälsa i Finlands utbildningshelhet, Psykiska första hjälpen 1.

Utbildningsteman är bland annat:

  • psykiskt välbefinnande
  • mänskliga relationer
  • känslor
  • livshantering
  • stresshantering
  • kriser och att klara av dem

De 18 första som anmäler sig ryms med på utbildningen. Mer information om kommande utbildningar får du på LPA:s webbplats, stipendiaternas Facebook eller per e-post: tyhy(at)mela.fi.

Handbok om arbetshälsa för forskningsstipendiater

Finskspråkig handbok om arbetshälsa för forskningsstipendiater hjälper forskare som arbetar på stipendium att främja sin yrkesutveckling och arbetshälsa. Boken erbjuder stöd och praktiska övningar för att stärka och upprätthålla arbetets meningsfullhet, hantera vardagen och utnyttja kamratstöd.

Handboken erbjuder hjälp med att starta och leda kamratgruppsverksamhet. Den fungerar både som självstudiematerial för en enskild stipendiat och som systematisk strukturerare av diskussioner i kamratgrupper. Handboken innehåller exempel, styrande frågor, övningar som pimpar jobbet, reflekterande uppgifter som stärker yrkesidentiteten samt råd. Övningarna stärker forskarens yrkesmässiga aktivitet, dvs. att forskaren kan oberoende av finansieringsformen medvetet utvecklas i sitt arbete och bedriva bra forskning på ett meningsfullt sätt.

Handboken har finansierats med LPA:s arbetarskyddsmedel. Handboken har utarbetats av PD Sikke Leinikki från TJS Opintokeskus och ED Elina Henttonen från Valtaamo.

Ladda ner arbetsboken Työhyvinvointia apurahalla tutkivalle avgiftsfritt från TJS Opintokeskus webbplats.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig