Hoppa över navigering

Tidigt ingripande

Modellen för tidigt ingripande har tagits fram för en situation där du börjar få problem med att orka och din hälsa börjar försämras.

Den grundläggande tanken bakom modellen för tidigt ingripande är att när andra människor märker att du börjar ha problem med att orka eller med arbetsförmågan ska de våga ta upp saken med dig och hänvisa dig till rätt hjälp. Syftet med modellen för tidigt ingripande är således att se till att du får den hjälp och det stöd du behöver när dina egna krafter inte räcker till.

Vem som helst kan ta upp saken: en familjemedlem, en granne, en annan lantbruksföretagare eller någon annan person med anknytning till verksamheten på gården, till exempel en avbytare, lantbruksrådgivare eller veterinär. Det viktiga i modellen är att man bryr sig om och har omtanke om varandra. Det är också viktigt att du får hjälp tillräckligt tidigt – redan innan situationen utvecklas till en kris.

LPA ordnar utbildning i landskapen för lantbruksföretagarnas intressentgrupper och lantbruksföretagarna i modellen för tidigt ingripande och hur man ska ta upp saken. Samtidigt bygger vi också upp nätverk för tidigt ingripande i landskapen. Du hittar mer information om utbildningen och modellen för tidigt ingripande på sidorna för nätverket Ta hand om bonden på vår webbplats.

Handlingsmodellen för tidigt ingripande

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig