Hoppa över navigering

Tecknad serie

Jordbruksföretagarparet Melanen får viktiga insikter om arbetssäkerhet på ett humoristiskt sätt.

Buller är ett ljud som är otrevligt eller som äventyrar hörseln. En hörskada kan uppstå långsamt över en längre tid eller plötsligt på grund av ett slag.

Prioritetsordning för bullerbekäpning:

  • förhindra uppkomsten av buller
  • förhindra att buller sprids, isolera bullret
  • dämpa ljudet
  • använd hörselskydd medan du vistas i bullret
  • begränsa tiden som du vistas i bullret

Använd hörselskydd om du inte kan föra ett samtal på hundra meters avstånd utan att ropa!

Läs också faktakortet: Undvik buller!

Gasa inte!

Upprepa inte!

Famla inte! Ordna bra belysning!

Undvik slutna utrymmen!

Skär dig inte!

Ramla inte omkull!

Var alert – ute i trafiken!

Sitt inte!

Fall inte ner!

Ta det lugnt!

Lyft inte!

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig