Hoppa över navigering

Skyddsexamen: Farmarin suojaintutkinto

Farmarin suojaintutkinto (skyddsexamen för jordbrukare) är en inspirerande virtuell inlärningsmiljö för alla som arbetar i lantbruket. Språket är finska.

Genom skyddsexamen lär man sig om den personliga skyddsutrustning som behövs i lantbruket och om hur utrustningen ska användas, skötas och förvaras. Webbstudierna består av informationssnuttar och mångsidiga uppgifter. Sju avsnitt ingår: skydd av andning, hörsel, ögon, huvud, händer och fötter samt trygga arbetskläder. Varje avsnitt tar cirka 10–15 minuter och kan avläggas ett i taget eller alla på en gång.

Den som avlagt skyddsexamen har visat sin kompetens i riskhantering i lantbruket och sin förmåga att arbeta tryggt i olika arbeten i lantbruket. Ett skyddsdiplom beviljas som bevis på att skyddsexamen avlagts. Examen är avgiftsfri.

Examen kan tillsvidare avläggas bara på finska.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig