Hoppa över navigering

Tävling i arbetssäkerhet

Delta i LPA:s arbetssäkerhetstävling och skicka in dina idéer så att alla kan dra nytta av dem.

I arbetssäkerhetstävlingen letar vi efter de bästa arbetssätten och insikterna.

Det lönar sig alltså att delta!

 

Reglerna för tävlingen i arbetssäkerhet

I arbetssäkerhetstävling kan alla som är intresserade av arbetssäkerheten i lantbruket delta.

I tävlingen letar man efter bra arbetssätt och insikter med temat ”Noll olyckor i lantbruket”. Genom att delta i tävlingen godkänner man tävlingsreglerna.

  1. Tävlingarna arrangeras av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.
  2. Delta i tävlingen. Fyll i tävlingsblanketten. Bifoga en skriftlig presentation, en kort presentationsvideo och/eller en bild (bilagornas sammanlagda storlek kan vara högst 40 MB).
  3. Tävlingsförslagen kan publiceras och presenteras under signatur i LPA:s sociala medier, på webbplatsen och i tidningen LPA i dag.
  4. I tävlingen kan alla som är intresserade av arbetssäkerheten i lantbruket delta.
  5. I tävlingen kan insikter och lösningar av mycket olika slag delta. Det viktigaste är att de främjar arbetssäkerheten och arbetshälsan.
  6. Bland alla som på ett godkänt sätt deltagit i månadstävlingen utdelas varje månad priser med arbetssäkerhetstema.
  7. Den arrangör som nämns i punkt ett utser juryn, som vid tvister beslutar hur man ska agera. Juryn väljer också självständigt ut de bidrag som ska publiceras och belönas.
  8. Juryns beslut kan inte överklagas.

Priserna är beskattningsbar inkomst och ska tas upp som inkomst i pristagarens skattedeklaration.

Förfrågningar:
arbetarskyddsagronom Erik Lindroos, tfn 0500 467 658, sakkunnig Anna-Riikka Pukari, tfn 050 348 0535

 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig