Hoppa över navigering

Goda exempel på säkerhet i arbetet

Bland de goda exemplen lyfter vi fram arbetssäkerhetstips som vi fått av kunderna och i samband med tävlingen En Säker Gård 2020. De goda exemplen baserar sig också på forskningsrön.

Dela dina egna tips gällande säkerheten i arbetet eller goda rutiner på gården genom att delta i vår tävling i arbetssäkerhet. De bästa belönas!

God djurhållning är förebyggande arbetssäkerhet

Lantbruksföretagaren tackar och kliar en nöjd ko.

God djurhållning är en viktig del av arbetssäkerheten. Nästan hälften av arbetsolycksfallen äger rum i samband med djurskötsel. När djuren lever i bra förhållanden har även de som arbetar i ladugården goda arbetsförhållanden.

Planera arbetet så att du har tid att umgås med djuren. Tala lugnt med dem, håll dig till dagliga rutiner och följ med djurens beteende. När ett djur känner förtroende för människan är arbetet i olika situationer säkrare.

Säkrare arbete i låsförsett bås

Kon står i det låsförsedda båset och huvudets position är låst med hjälp av doseringsredskapet. Lantbruksföretagarna ger korna medicin direkt i magen med en slang.

Förflyttningar och hantering av djuren medför många överraskande farliga situationer, särskilt om det är fråga om ett sjukt djur. Låsbara bås gör det möjligt att fånga in djuren i grupp eller individuellt. Djuren kan också släppas fria en åt gången.

Kornas huvud kan behändigt låsas med hjälp av mobila doseringsredskap. Utfodringen med slang är mycket säkrare när man inte behöver hålla kons huvud på plats.

Bekämpa halka inomhus och utomhus

Liggbåsen i lösdriftsladugårdar sandas med hjälp av teleskoplastare och sandspridare.

Olycksfall till följd av att en person halkar eller ramlar i samband med lantbruksarbetet orsakar 40 procent av alla ersatta olycksfall inom lantbruket.

På gården på bilden används stenfri sand som torrströ i liggbåsen. Sanden är bra för juverhälsan och för kornas ben. Samtidigt eliminerar sand som rinner över också halka i gångar och minskar sålunda risken för att djur och människor ska halka. Samma sand kan också användas för att sanda förbindelselederna på gården.

Reducera ensidiga och förbrukande repetitiva arbetsuppgifter

En robotborste håller utfodringsbordet rent och för ensilage inom räckhåll för nötkreaturen.

För dem som arbetar med husdjursskötsel innebär längre tid i arbetet olika slag av slitage och ensidiga belastningar. Länge pågående dagliga arbeten med grep och borste till exempel kan underlättas med olika hjälpmedel. På den här gården används robotborste som för kornas ensilagefoder inom räckhåll och ser till att utfodringen sker ordentligt och fodret hålls torrt. På samma sätt lönar det sig att tänka på hur de olika skedena av mjölkningen kan göras lättare. Roboten är inte en dyr lösning, mjölkningsskenorna och löstagare underlättar också mjölkningen.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig