Hoppa över navigering

Goda exempel på säkerhet i arbetet

Bland de goda exemplen lyfter vi fram arbetssäkerhetstips som vi fått av kunderna och i samband med tävlingen En Säker Gård 2020. De goda exemplen baserar sig också på forskningsrön.

Dela dina egna tips gällande säkerheten i arbetet eller goda rutiner på gården genom att delta i vår tävling i arbetssäkerhet. De bästa belönas!

God djurhållning är förebyggande arbetssäkerhet

Lantbruksföretagaren tackar och kliar en nöjd ko.

God djurhållning är en viktig del av arbetssäkerheten. Nästan hälften av arbetsolycksfallen äger rum i samband med djurskötsel. När djuren lever i bra förhållanden har även de som arbetar i ladugården goda arbetsförhållanden.

Planera arbetet så att du har tid att umgås med djuren. Tala lugnt med dem, håll dig till dagliga rutiner och följ med djurens beteende. När ett djur känner förtroende för människan är arbetet i olika situationer säkrare.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig