Hoppa över navigering

Faktakort

Faktakorten om arbetssäkerhet tar kort och kärnfullt upp riskerna på en gård och hur de kan förebyggas. Kortens teman har valts utifrån vanliga och allvarliga olyckor i lantbruket.

Faktakortet för augusti är Skär dig inte!

Det går inte alltid att undvika sår i arbetet som lantbruksföretagare. De flesta sår kan man sköta hemma utan att söka läkarvård. Det finns ändå risk för att också små sår blir infekterade. Varje år inträffar det flera hundra allvarligare sår som kräver vård. Om det går illa kan ett sår leda till en lång sjukskrivning och en bestående skada.

Läs också den tecknade serien om familjen Melanen

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig