Hoppa över navigering

Faktakort

Faktakorten om arbetssäkerhet tar kort och kärnfullt upp riskerna på en gård och hur de kan förebyggas. Kortens teman har valts utifrån vanliga och allvarliga olyckor i lantbruket.

Faktakortet för februari är Lyft inte!

Det är vardag i lantbruksarbetet att hantera bördor. Att lyfta innebär en klar riskfaktor för ryggbesvär,och tunga lyft är alltid förbundna med risker för olycksfall. Ett olycksfall kan bero på att föremålet som lyfts faller ner eller på att den som håller på att lyfta det tappar balansen eller faller. Ett enda ryck kan orsaka en bestående skada.

Lyft bör ske med mekaniska anordningar alltid när det är möjligt.

Läs också den tecknade serien om familjen Melanen

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig