Hoppa över navigering

Faktakort

Faktakorten om arbetssäkerhet tar kort och kärnfullt upp riskerna på en gård och hur de kan förebyggas. Kortens teman har valts utifrån vanliga och allvarliga olyckor i lantbruket.

Faktakortet för december är Gasa inte!

Arbetsmaskiner med förbränningsmotor, till exempel minilastare, fodervagnar, traktorer och teleskoplastare underlättar arbetet. Avgaserna från förbränningsmotorer innehåller dock små partiklar som är synnerligen hälsofarliga. Inne i produktionsbyggnader kan halten av små avgaspartiklar vara hundra gånger så stor som i luften utomhus.

Läs också den tecknade serien om familjen Melanen

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig