Hoppa över navigering

Faktakort

Faktakorten om arbetssäkerhet tar kort och kärnfullt upp riskerna på en gård och hur de kan förebyggas. Kortens teman har valts utifrån vanliga och allvarliga olyckor i lantbruket.

Faktakortet för maj är Sitt inte!

Att sitta belastar kroppen. Lantbruksföretagarens arbete är rörligare och kräver mindre sittande jämfört med många andra yrkesgrupper, men periodvis är sittandet en belastning också för lantbruksföretagare. Att sitta har liknande hälsorisker som tobaksrökning, överdrivet alkoholbruk och övervikt.

Läs också den tecknade serien om familjen Melanen

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig