Hoppa över navigering

Faktakort

Faktakorten om arbetssäkerhet tar kort och kärnfullt upp riskerna på en gård och hur de kan förebyggas. Kortens teman har valts utifrån vanliga och allvarliga olyckor i lantbruket.

Faktakortet för oktober är Famla inte!

Belysningen inverkar på hur effektivt man arbetar och på humöret och stämningen. En god belysning främjar hälsan och hygienen, effektiverar arbetet, höjer säkerheten och ökar trivseln.

Läs också den tecknade serien om familjen Melanen

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig