Hoppa över navigering

Skydd och säkerhet i arbetet

Se till att ditt arbete löper smidigt och är säkert!

Målet för vårt säkerhetsarbete är att minska olycksfallen i arbetet och yrkessjukdomarna.

Smidigt och säkert arbete betyder rätta arbetsmetoder, ordentliga lokaler och ändamålsenliga maskiner och anordningar.

Det viktigaste är att arbetstagaren mår bra fysiskt och psykiskt och är yrkesskicklig.

Vårt mål är noll olycksfall

Syftet med vårt säkerhetsarbete är att få bort olycksfallen. Vi tror att det är viktigt med rätt attityd och goda exempel. Genom att ha noll olycksfall som målsättning tror vi att det är möjligt att nå målet.

Säkerhet i arbetet är 95 % attityd och 5 % know-how!

Ha koll på riskerna

Förändringen startar med små dagliga åtgärder som förbättrar säkerheten i arbetet och arbetshälsan. Fortlöpande riskbedömning och identifiering av faror samt snabbt åtgärdande av missförhållanden förhindrar effektivt olycksfall.

Under gårdsbesöket hos en nyetablerad företagare får den nya lantbruksföretagaren information om LPA-tryggheten och välbefinnande i arbetet under samtalet med LPA-ombudsmannen. Ombudsmannen kontaktar dig som är ny företagare. Gårdsbesöket sköts enligt dina behov och önskemål vid den tidpunkt som passar dig bäst.

Läs om våra tjänster på förstasidan i avsnittet om arbetshälsa för lantbruksföretagare. Till våra tjänster som gäller välbefinnande och säkerhet i arbetet hör till exempel Må bra-dagar, föreläsningar och verkstäder samt Kraftverkstaden – Stark genom förändringar!

Publikationer

Vi producerar broschyrer, faktakort, filmer och spel som främjar säkerheten i arbetet. Publikationerna kan beställas för eget bruk, av lärare för studerandegrupper, kursledare för deltagarna eller företagshälsovårdaren för utdelning under gårdsbesöken. Materialet är avgiftsfritt.

Beställ avgiftsfria publikationer på vår webbplats: Publikationer.

Verktyg för riskhantering i lantbruket

Skydda dig i arbetet

Vi ger handledning i val, användning, skötsel och förvaring av personlig skyddsutrustning. Utbildning erbjuds i form av både webbstudier och till exempel presentation av skyddsutrustning.

Skyddsexamen: Farmarin suojaintutkinto

Skaffa dig kompetens i fråga om personlig skyddsutrustning. Du kan göra det genom att avlägga skyddsexamen. Farmarin suojaintutkinto (skyddsexamen för jordbrukare) är en inspirerande virtuell inlärningsmiljö för alla som arbetar i lantbruket.

Genom skyddsexamen lär man sig om den personliga skyddsutrustning som behövs i lantbruket och om hur utrustningen ska användas, skötas och förvaras. Webbstudierna består av informationssnuttar och mångsidiga uppgifter. Sju avsnitt ingår: skydd av andning, hörsel, ögon, huvud, händer och fötter samt trygga arbetskläder. Varje avsnitt tar cirka 10–15 minuter och kan avläggas ett i taget eller alla på en gång.

Den som avlagt skyddsexamen har visat sin kompetens i riskhantering i lantbruket och sin förmåga att arbeta tryggt i olika arbeten i lantbruket. Ett skyddsdiplom beviljas som bevis på att skyddsexamen avlagts. Examen är avgiftsfri. Examensspråket är finska.

Presentation av skyddsutrustning

När du ska välja skyddsutrustning för lantbruksarbete får du råd och handledning av våra arbetsskyddsombudsmän.

Ombudsmännen presenterar personlig skyddsutrustning som används i lantbruket till exempel i samband med olika evenemang och föreläsningar inom branschen. Du får se och prova nya typer av skyddsutrustning.

Arbetarskyddsombudsmännens kontaktuppgifter finns på sidan Arbetshälsa för lantbruksföretagare.

Videor om skydd

Lär dig om personlig skyddsutrustning i lantbruket genom att titta på videor. LPA:s arbetarskyddsombudsman Asko Ikonen demonstrerar skydden och ger råd om hur de ska användas, skötas och förvaras.

Titta på en skyddsvideo i taget eller alla på en gång. Varje video tar 2-8 minuter och totallängden är 18 minuter. Språket är finska.

Suojainvideot.

Broschyren Skydda dig själv

Ett läspaket om skyddsutrustning, dess användning, skötsel och förvaring. Beställ broschyren under publikationer.

Faktakort

Ett kompakt paket med information om olycksfall och hur man skyddar sig mot dem: Faktakort.

Videor om säkerhet och välbefinnande i arbetet

Motivationsfilmen Ryggrad berättar på ett humoristiskt sätt om vikten av god ergonomi i arbetet och vill väcka diskussion om frågor som åskådaren redan känner till. Längd cirka 10 minuter. Finskt ljud och svensk/engelsk text. Filmen kan beställas på DVD via LPA:s webbplats till exempel för undervisningsändamål.

De korta videorna Turvallinen maatila handlar om säkerhet och arbetshälsa på lantgårdar. Varje video behandlar ett visst tema sett ur företagarnas synvinkel. Syftet med videorna är att göra personer som är verksamma inom lantbruket uppmärksamma på den viktiga roll de själva har när det gäller att hantera risker och förebygga skador. Språket är finska.

Temat i de olika videorna:

Jaksamisen rajat (Gränserna för vad man orkar)
Paloturvallinen navetta (En brandsäker ladugård)
Tapaturmat (Olycksfall)
Maatalousyrittäjä – tilan tärkein voimavara (Lantbruksföretagaren – den viktigaste resursen på gården)
Tiedostaminen ja ennakointi palontorjunnassa (Att vara medveten om och föregripa brandrisker)

Du kan se filmen Ryggrad, videorna om säkerhet på lantgårdar och flera andra videor via den finska sidan Videoita työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta.

Säkerhet för barn på lantgårdar

Gör gården säker för både egna och besökande barn. Läs mer om våra produkter för barn och vuxna.

Farmäventyrsspelet – Ett spännande brädspel för hela familjen

Spelet Farmiseikkailu tar dig på en fartfylld rundtur på en lantgård, där säkerhetsfrågorna ses med ett barns ögon. Spelanvisningarna finns också på svenska och engelska.

Kasta tärning och börja spela, men beställ först spelplanen från LPA!

Beställ spelet: Publikationer.

Farmrally – Det säkraste mobilspelet för barn

Mobilspelet Farmiralli försiggår på en lantgård och är avsett för barn i åldern 5–12 år.

Under spelet rör man sig på en lantgård. Spelet varierar mellan lek och små uppgifter på lantgården. Spelet är lärorikt och underhållande. Spelet belönar säkra tillvägagångssätt, fiffighet och snabb reaktionsförmåga. Titta på trailern till spelet på YouTube och ladda ner spelet avgiftsfritt från appen Google Play Butik till din Android-telefon. Spelet är på finska.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig