Hoppa över navigering

Arbetshälsa för lantbruksföretagare

Ta hand om dig i ditt arbete!

Satsa på din arbetshälsa så att du orkar i arbetet och ditt företag är produktivt. Vi erbjuder dig flera olika alternativa former av stöd för din arbetshälsa och din företagsverksamhet. Mångsidiga utbildningar, verkstäder, olika evenemang samt personlig arbetshälsorådgivning stödjer dig så att du orkar.

Med hjälp av våra tjänster kan du nätverka med andra företagare, få arbetet att löpa smidigare, få kraftresurser och öka arbetsengagemanget.

Läs mer om våra avgiftsfria tjänster och anmäl dig!

LPA:s tjänster

Må bra-dagar – Rekreationsevenemang på olika håll i Finland

Under evenemangen behandlas välbefinnande enligt behov och mångsidigt. Under Må bra-dagarna alternerar föreläsningar, verkstäder, informationsinslag, aktiviteter och lättare program.

Läs mera i evenemangskalendern.

Kraftverkstaden – Stark genom förändringar (på finska)

Kraftverkstaden Voimaverstas erbjuder våra kunder träning i att identifiera de egna styrkorna samt uppleva glädje och framgång i arbetet. Observera att språket är finska.

Kraftverkstaden omfattar tre delar som är knutna till varandra. Den pågår sammanlagt ungefär fyra månader. Träningen är resursfokuserad, interaktiv och engagerande.

I början av träningen svarar du på en kartläggande enkät, på vilken du får personlig respons. Träningen fortsätter med tre interaktiva verkstäder och mellan dem får du utföra intressanta uppgifter. Samtliga teman har valts utifrån deltagarnas önskemål.

I kraftverkstaden

 • upptäcker du nya styrkor hos dig själv
 • lär du dig att utnyttja dina krafter
 • får du ny glädje och energi för ditt arbete
 • kan du nätverka

De som deltar i kraftverkstaden är experter på sitt arbete. I kraftverkstaden får man fördjupa sakkunskapen om arbetshälsa ytterligare under yrkesskicklig sparrning och i växelverkan med andra.

Kraftverkstaden är avgiftsfri för deltagarna. LPA svarar för träningen. Under verkstadsdagarna serveras lunch och kaffe.

Kraftverkstäder ordnas på olika håll i Finland.

Anmäl dig!

Mer information: tyhy(at)mela.fi

Kursen Välbefinnandets ABC – Tvådagars välbefinnandeutbildning (på finska)

Välbefinnandets ABC Hyvinvoinnin ABC är en tvådagars utbildning där man går igenom saker som påverkar det egna välbefinnandet. Utbildningen är avsedd för lantbruksföretagare. Utbildningen bygger på Föreningen för mental hälsa i Finlands utbildningshelhet, Psykiska första hjälpen 1.

Utbildningsteman är bland annat

 • mänskliga relationer och parförhållandet
 • växelverkan
 • känslor
 • livshantering
 • stresshantering
 • kriser och att klara av dem
 • var får jag hjälp och stöd för välbefinnandet.

Utbildningen är avgiftsfri och genomförs som en del av projektet Ta hand om bonden. Observera att språket är finska.

Mer information tyhy(at)mela.fi.

Anmäl dig!

Arbetshälsorådgivaren - hjälp med att orka

Arbetshälsorådgivaren betjänar dig personligen i frågor som gäller välbefinnande om du har frågor om arbetsförmågan och hur du ska orka i arbetet.

Med arbetshälsorådgivaren kan du diskutera frågor till exempel om upprätthållande av arbetsförmågan, tidig rehabilitering eller företagshälsovården.

Arbetshälsorådgivaren kontaktar dig när du lämnar en begäran om kontakt på blanketten som du hittar på vår webbplats. Ange om du önskar att arbetshälsorådgivaren ska kontakta dig per telefon eller via e-post. Om du vill ha kontakt via telefonen ska du i fältet för öppna svar meddela vid vilken tidpunkt på dagen det passar att arbetshälsorådgivaren ringer dig.

Arbetshälsorådgivaren besvarar kontaktförfrågningar vardagar kl. 9.00 – 16.00.

Du kan också skicka e-post till arbetshälsorådgivaren på adressen tyhy(at)mela.fi.

 

Arbetssäkerhetsrådgivare

Om du har frågor kring arbetssäkerhet i lantbruket kan du kontakta våra arbetssäkerhetsrådgivare.

Arbetssäkerhetsrådgivaren når du per telefon på 029 435 2100 och per e-post på tyoturvallisuusneuvoja(at)mela.fi. Du kan också skicka en video eller en bild för att beskriva den situation du behöver råd för.

Gårdsbesök hos nyblivna lantbruksföretagare

Under gårdsbesöken får nyblivna lantbruksföretagare information om LPA-tryggheten och arbetshälsofrågor under diskussioner med LPA-ombudsmannen.

Under gårdsbesöket ordnas rätt nivå på din LFÖPL- och OFLA-försäkring. Du får också en hälsofrämjande present. Ombudsmannen kontaktar dig som är nybliven företagare. Gårdsbesöket ordnas enligt dina behov och önskemål vid en tidpunkt som passar dig.

Föreläsningar och verkstäder

Vi ordnar föreläsningar och leder verkstäder om arbetshälsa och arbetarskydd. Vi skräddarsyr evenemangen enligt målgruppens behov och intresse. Vi ordnar utbildning till exempel under evenemang i samband med arbetshälsoprojekt, i läroanstalter och under LPA:s kundevenemang.

Exempel på föreläsningsteman

 • Arbetshälsopusslet – Spela ditt arbetshälsospel smart!
 • Säkerhet som vana – Kunskap, skicklighet och känsla för att främja arbetarskyddet
 • Stoppa stressen! – Verktyg för att hantera stress och förändring

Ta kontakt: tyhy (at) mela.fi

Kraftresurstestet - Vad ökar och vad tär på dina kraftresurser? (bara för lantbruksföretagare)

Gör bondens kraftresurstest och identifiera dina kraftresurskällor.

Testfrågorna gäller olika delområden av välbefinnandet. Testet hjälper dig att se vad som ökar dina kraftresurser i livet och vad som tär på resurserna. Med hjälp av testet kan du hitta metoder att själv påverka din situation.

Bondens kraftresurstest är tillgängligt för alla lantbruksföretagare på adressen bondresurstest.fi. Du kan göra testet på mobiltelefon, tablett eller dator. Det tar ungefär tio minuter. Bara du själv ser ditt resultat.

Tjänster tillsammans med våra samarbetsparter

Konditionshöjande kurser (i huvudsak på finska)

Det ordnas konditionshöjande rehabiliteringskurser (kuntoremonttikurssi) som är avsedda för alla arbetsförmögna LÖPL-försäkrade i arbetsför ålder. Syftet med kurserna är att främja lantbruksföretagares hälsa och välbefinnande som helhet. Till programmet under kurserna hör bland annat konditionsmätning, hälsomotion och arbetsergonomi samt föreläsningar om att må bra och orka med arbetet.

Sök till kursen via företagshälsovården. Med rehabiliteringsbeslut (FPA blankett KU 114r) från företagshälsovårdaren är det möjligt att få rehabiliteringspenning från FPA, och då kan man också få vikariehjälp. Konditionshöjande rehabiliteringskurser ordnas av LPA, MTK-förbunden och olika serviceproducenter.

Läs mer och anmäl dig: Evenemang och Tapahtumat på finska.

Understödd semester – Lämna vardagen och åk på semester (på finska)

Organisationen Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) ordnar understödd semestervistelse runtom i Finland i samarbete med olika serviceproducenter. Semesterstöd beviljas på ekonomiska, sociala och hälsorelaterade grunder. Deltagarna betalar själva en liten självriskandel. Ansök om semesterstöd tre månader i förväg.

Läs mer och anmäl dig: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (på finska).

Kiila-rehabilitering – FPAs träning som upprätthåller och förbättrar arbetsförmågan

Kiila-rehabilitering är yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av FPA och som den sökande har lagstadgad rätt till när företagshälsovården har konstaterat problem med arbetsförmågan. Målgruppen är personer under 67 år som har ett fast anställningsförhållande eller återkommande anställningsförhållanden för viss tid. Här ingår också företagare.

Läs mer och anmäl dig: FPA: Kiila-rehabilitering.

Stödpersonsnätverket – förtroligt frivilligstöd i svårigheter

Det finns ett nätverk av stödpersoner på landsbygden som på frivillig basis ger stöd och hjälp i svåra livssituationer. Stödpersonen finns till hands om du känner behov av att tala med någon i förtroende om frågor som tynger dig. Organisationen Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry svarar för stödpersonsnätverket. LPA är en av bakrundsorganisationerna bakom stödpersonsnätverket.

Läs mer: tukihenkilo.fi/sv.

Kontaktuppgifter

Enheten för främjande av arbetsförmågan

Märta Strömberg-Nygård, expert 029 435 2242


E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)mela.fi.

Enhetens gemensamma e-postadress är tyhy(at)mela.fi.

Om du vill skicka konfidentiell information bör du använda vår skyddade e-posttjänst.

Ta hand om bonden -projekt

Märta Strömberg-Nygård (allmän information på svenska)
expert
tfn 029 435 2242

Pia Franzén
projektassistent
tfn 029 435 2289

Susann Rabb
svenskspråkig projektarbetare för Österbotten, Åland, Åboland och Nyland
tfn 050 331 9056

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)mela.fi.

Du kan också ta kontakt via LPA:s skyddade e-posttjänst. Som mottagare väljer du Ta hand om bonden (eller Välitä viljelijästä).

Kontaktuppgifter till LPA:s övriga projektarbetare och personer som kan kontaktas inom andra regionala projekt finns på finska under Projektin yhteystiedot.

Arbetarskyddsombudsmän

De LPA-ombudsmän som är arbetarskyddsombudsmän har specialiserat sig på skydd, säkerhet och hälsa i arbetet. De sprider information om arbetarskydd och arbetshälsa till kunder och intressentgrupper. De berättar både om riskerna i arbetet och om hur man kan förebygga olycksfall.

Arbetarskyddsombudsmännen föreläser på lokala tillställningar och förmedlar information till lokala media.

Följande arbetarskyddsombudsmän är verksamma inom de svenska regionerna:

Östra Nyland Erik Lindroos tfn 029 435 2364
Österbotten
 Nina Hemberg tfn 029 435 2691
Åland, Åboland Heidi Pekki tfn 029 435 2614

E-postadresserna har följande form: fornamn.efternamn(at)mela.fi

Kontaktuppgifter till de övriga arbetarskyddsombudsmännen finns på våra finska sidor.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig