LPA:s arbetarskyddsmedel

LPA:s arbetarskyddsmedel inflyter via olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare (OFLA). Av totalkostnaderna för olycksfallsförsäkringen används 1,75 procent för verksamhet för skydd i arbetet inom de LFÖPL-försäkrades branscher.

Arbetarskyddsmedlen används för att öka säkerheten och arbetarskyddet i det arbete som lantbruksföretagare och stipendiater utför. Det sker genom att LPA:s arbetshälsoteam informerar och ger råd, främst i form av broschyrer och annat informationsmaterial.

LPA producerar material om skydd i arbetet och ordnar utbildning för sina kunder och olika intressentgrupper inom arbetarskyddet.

LPA finansierar också verksamhet som främjar lantbruksföretagarnas och stipendiaternas arbetarskydd och som utförs av andra aktörer. I detta syfte beviljar LPA arbetarskyddsstipendier som understöd för forskning, utbildning och information på området.

Uppdaterad 01.11.2017