LPA:s arbetarskyddsmedel

LPA:s arbetarskyddsmedel inflyter via olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare (OFLA). Av totalkostnaderna för olycksfallsförsäkringen används 1,75 procent för verksamhet för skydd i arbetet inom lantbruk, fiske, renskötsel och stipendiatarbete.

Arbetarskyddsmedlen används för att öka säkerheten i de LFÖPL-försäkrades arbete. Det sker genom att LPA:s arbetshälsoteam informerar och ger råd, främst i form av broschyrer och annat informationsmaterial.

LPA producerar material om skydd i arbetet och ordnar utbildning för sina kunder och olika intressentgrupper inom arbetarskyddet.

LPA finansierar också verksamhet som främjar lantbruksföretagarnas och stipendiaternas arbetarskydd och som utförs av andra aktörer. I detta syfte beviljar LPA arbetarskyddsstipendier som understöd för forskning, utbildning och information på området.

Uppdaterad 20.09.2017