Att söka stipendium

LPA:s arbetarskyddsstipendier kan sökas en gång om året. Nästa gång går ansökningstiden ut 28.9.2018. Ansökan görs på en särskild blankett.

Det är en viktig del av varje projekt att förmedla resultaten av projektet och ställa dem till målgruppernas förfogande. Därför är det bra att redan i ansökan ta med en informationsplan.

Uppdaterad 09.11.2017