Ansökningsblankett

Blanketten för ansökan om arbetarskyddsstipendium är finskspråkig Apurahahakemus (8001). Blanketten kan fyllas i och skrivas ut. 

Skicka blanketten med bilagor till LPA:

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Arbetarskyddsstipendier
PB 16
02101 ESBO

Du kan beställa tryckta blanketter via den finska sidan Lomakkeet > Työturvallisuus eller per telefon 029 435 11 (växel).

Våra blanketter på nätet är i pdf-format. För att öppna och skriva ut dem behöver du gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader

Uppdaterad 20.09.2017