Videor om säkerhet och arbetshälsa på lantgårdar

Alla sex videor är nu publicerade!

LPA har tillsammans med LokalTapiola och lantbruksproducenternas centralförbund MTK producerat en serie på sex videor under namnet "Turvallinen maatila". Videorna är finskspråkiga och handlar om säkerhet och förebyggande av skador i lantbruket. Varje video är några minuter lång och behandlar olika aspekter av arbetshälsa sedda ur lantbruksföretagarnas egen synvinkel.

Lantbruket är ett av de mest riskfyllda yrkena. Varje år inträffar cirka 5 000 olycksfall i lantbruksarbetet. Bidragande orsaker till att alla risker inte hinner förebyggas är ofta den stora arbetsbördan, brådskan och bundenheten till arbetet. För att minska olycksrisken krävs rätt arbetsmetoder och yrkeskunskap samt att utrymmen och anordningar hålls i skick. Dessutom behöver man en god fysisk och psykisk kondition.

Syftet med videorna är att göra personer som är verksamma inom lantbruksnäringarna uppmärksamma på den viktiga roll de själva har när det gäller att hantera risker och förebygga skador i lantbruket. Maarit Poussa (Vinha Tuotanto Oy) har skrivit manuskript och filmat. Videorna publiceras en och en under våren 2014.

Närmare information om innehållet i varje video finns på finska på undersidorna till sidan Turvallinen maatila - videoita maatilan turvallisuudesta.

Videorna kan ses på Youtube:

Jaksamisen rajat (Gränserna för vad man orkar) http://youtu.be/Hd_CxJubDqQ

Paloturvallinen navetta (En brandsäker ladugård) http://youtu.be/JifpV139n40

Tapaturmat (Olycksfall) http://youtu.be/1ZVrVrqd7Dw

Lapset (Barn) http://youtu.be/yNBTO3izhV0

Yrittäjä – tilan tärkein voimavara (Företagaren - den viktigaste resursen på gården) http://youtu.be/B2GUZUnRvR8

Tiedostaminen ja ennakointi palontorjunnassa (Att vara medveten om och föregripa brandrisker) http://youtu.be/8A2i9P3zSZw

Ytterligare information ger arbetarskyddsagronom Erik Lindroos på LPA, tfn 029 435 2364.