Vd Huotari: Viktigt att sörja för lantbruksföretagarnas arbetshälsa

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) lovar att inte tumma på det hälsofrämjande arbetet för lantbruksföretagare fastän statens inbesparingar kniper en del av pengarna för lantbruksföretagarnas pensionsskydd och avbytarservice.

"Vi förenhetligar och effektiverar ordnandet av avbytarservice inom lantbruket för att så lite som möjligt behöva pruta på de tjänster som riktar sig till jordbrukare. Trots de statsekonomiska sparbeslut som gäller avbytarservicen bör man hålla i minnet vad som är det grundläggande syftet med hela systemet: att säkerställa en högklassig avbytarservice som stöd för jordbrukarna att orka arbeta", påminner LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari.

"Vi ställer stora förväntningar på den arbetsgrupp som social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt för att dryfta lantbruksföretagarnas arbetshälsa. En av gruppens viktigaste uppgifter är att fundera på hur företagshälsovården för lantbruksföretagare ska kunna skötas i alla delar av landet på ett sätt som bättre stödjer lantbruksföretagarnas arbetsförmåga och arbetarskydd."

Huotari talade på LPA:s delegationsmöte i Esbo den 12 december.

Minister Risikko: Företagarnas krafter sätts på prov
Även social- och hälsovårdsminister Paula Risikko talade inför LPA:s delegation om lantbruksföretagarnas välbefinnande. Risikko delade oron för hur landsbygdsföretagarna och familjerna på landsbygden ska orka bland annat på grund av den belastning som ekonomi- och relationsbekymmer innebär.

"Ingen ska ensam kämpa med bekymmer, utan det lönar sig att anlita de stödtjänster som finns, och som man bör se till att fungerar. I synnerhet företagshälsovården bör fungera och vara tillgänglig. Även i fortsättningen bör det finnas möjlighet till semester och utbildning med hjälp av avbytarsystemet. De olika möjligheter som finns att hjälpa familjer genom stödpersonsnätverket på landsbygden bör också utvecklas", framhöll Risikko.

"Nedsatt arbetsförmåga, olycksfall och yrkessjukdomar förkortar i synnerhet lantbruksföretagarnas arbetskarriärer. Av den arbetsgrupp som jag inrättat väntar jag mig senast nästa år konkreta nya initiativ och klara förslag till förbättrande av lantbruksföretagarnas arbetshälsa."

LPA satsar på kundservice och sparar in driftskostnader
Nästa år satsar LPA i sin verksamhet särskilt på att förbättra kundnöjdheten genom att göra behandlingen av ansökningar snabbare.

De summor som nästa år går via LPA för lantbruksföretagarnas och stipendiaternas pensions- och olycksfallsförsäkringsförmåner är 900 miljoner euro, för avträdelsestöd 95 miljoner euro och för avbytarservice inom lantbruket 205 miljoner euro. LPA:s driftskostnader sjunker nästa år med en procent till 24 miljoner euro.

------
LPA har hand om den lagstadgade sociala tryggheten för lantbruksföretagare, fiskare, renskötare och stipendiater. Utöver pensions- och olycksfallsförsäkringar svarar LPA för avbytarservice inom lantbruket och arbetarskyddsfrågor. Kunder i LPA är 73 000 lantbruksföretagare, 4 000 stipendiater och 142 000 pensionstagare.