Vd Huotari: LPA stöder lantbruksföretagarnas arbetshälsa

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) stöder jordbrukarnas välbefinnande på många olika sätt. Det är definitivt i kundens intresse att från ett och samma ställe kunna få både sociala trygghetstjänster och stöd för att orka arbeta, framhåller verkställande direktör Päivi Huotari.

”LPA betraktar alltid frågorna från kundens synvinkel. Vi indelar inte de olika slagen av social trygghet i olika fack, utan vi betjänar kunderna helhetsbetonat och med beaktande av kundens arbets- och livssituation”, lovar Huotari.

LPA har i detta nu hand om den lagstadgade pensionsförsäkringen (LFÖPL) och olycksfallsförsäkringen (OFLA) för lantbruksföretagare samt ansvarar för en högklassig lantbruksavbytarverksamhet i hela landet.

”Jordbrukarna orsakas psykisk belastning bland annat på grund av antalet bestämmelser som gäller lantbruksnäringen, den bundenhet som djurhållningen medför och företagarnas ensamhet. De 26 semesterdagar som systemet med avbytarservice erbjuder är en absolut grundval för att husdjursföretagare ska orka och må bra, men det behövs också andra element som stöder arbetshälsan. Det är nödvändigt att utveckla företagshälsovårdstjänsterna så att de bättre än tidigare motsvarar kundernas behov. I detta arbete har LPA mycket att ge”, säger Huotari.

LPA:s nätverk av ombudsmän som täcker hela landet ger kunderna ett gott närstöd i skötseln av alla ärenden som gäller välbefinnande i arbetet.

Under de två senaste åren har LPA i samarbete med MTK-förbunden och olika projektaktörer ordnat 18 utbildningar i tidigt ingripande och 38 Må bra-dagar. Utbildningarna i tidigt ingripande hade totalt 600 deltagare och Må bra-dagarna över 1 300 deltagare.

Under utbildningarna i tidigt ingripande har man uppmuntrat olika samarbetspartner att föra saken på tal om de märker problem på gårdarna. Sådana samarbetspartner är till exempel LPA-ombudsmännen, lantbruksavbytarna, ProAgrias rådgivare, veterinärerna, EU-stödinspektörerna, landsbygdsombudsmännen och mejeriernas mjölkgårdsrådgivare.

På Må bra-dagarna har psykolog Pirkko Lahti personligen samtalat med mer än 200 lantbruksföretagare. Hon har hjälpt dem i problem som gällt bland annat ork i arbetet, parrelationsfrågor och generationsväxling och har vid behov hänvisat dem vidare för att få hjälp.

”Lantbruksföretagarna utför ett arbete som är värdefullt och viktigt för hela samhället. I arbetet ser de resultat av sina händers verk, vilket är en god grund för att må bra i arbetet. LPA vill med sina tjänster stöda lantbruksföretagarnas arbetshälsa och hanteringen av personrisker”, sammanfattar Huotari.

Huotari talade på ett seminarium om lantbruksföretagarnas arbetshälsa som LPA hade ordnat i Esbo den 26 november 2013.

Ytterligare information ger verkställande direktör Päivi Huotari, LPA, tfn 050 500 4514.


LPA har hand om den lagstadgade sociala tryggheten för lantbruksföretagare, fiskare och renskötare samt forskar- och konstnärsstipendiater. Utöver pensions- och olycksfallsförsäkringar svarar LPA även för avbytarservice inom lantbruket och arbetarskyddsfrågor. Kunderna består av 71 000 lantbruksföretagare, 3 000 stipendiater och 138 000 pensionstagare.