Två månaders övergångstid i lagen om avträdelsestöd

De ansökningar om avträdelsestöd som kommit in under 2014 behandlas enligt de gamla reglerna. Riksdagen har godkänt en lagändring enligt vilken de som ansökt om avträdelsestöd senast 31.12 2014 får en tilläggstid på två månader för genomförande av avträdelsen. Förordningen om lagens ikraftträdande har utfärdats 18.12.2014.

För att avträdelsestöd ska kunna beviljas enligt de gamla reglerna måste ansökan således ha lämnats in före utgången av 2014 och avträdelsen genomföras senast 28.2.2015.

Övergångstiden på två månader gäller dem som har ansökt under 2014 och ännu inte har genomfört den slutliga avträdelsen. Övergångstiden gäller för både jordbruk och renhushållning.

Tilläggstiden kan också vara kortare
Den tilläggstid som följer av den nya bestämmelsen är två månader för de flesta avträdare. Tilläggstiden för genomförande av överlåtelsen kan dock vara kortare än två månader i följande fall:

- Förhandsbeslutet har getts i januari eller februari 2014. Giltighetstiden på ett år går då enligt huvudregeln ut före 28.2.2015.

– Avträdaren fyller 63 år eller förvärvaren 40 år före 28.2.2015. Avträdelsestöd kan inte beviljas om de nämnda åldersgränserna har nåtts vid avträdelsetidpunkten.

Mer information ger LPA, växel 029 435 11