Svenskspråkig kurs för stödpersoner på landsbygden

Det råder brist på svensk- och tvåspråkiga stödpersoner på landsbygden. Därför ordnar stödpersonsnätverket en svenskspråkig kurs för nya stödpersoner 22 - 24.10.2015 på Kivitippu i Lappajärvi.

Anmäl dig senast 24.8.2015 om du vill delta i kursen och bli frivillig stödperson.

Läs mer:
Utbilda dig till stödperson
Svenskspråkiga stödpersoner efterlyses