Stipendiatförsäkringar som ska börja 2015 kan sökas först i november

En stipendiat som ska börja arbeta på stipendium efter årsskiftet kan tidigast i november lämna in en försäkringsansökan via LPA:s e-tjänster. De index för 2015 som påverkar försäkringsnivån kommer då att vara i bruk.

Före november är det vid behov möjligt att använda pappersblanketten för försäkringsansökan och skicka den till LPA. I första hand bör dock försäkringsansökan göras via e-tjänsterna.