Stipendiatarbete som utförts 2013 kan försäkras före utgången av 2014

Ansökan om försäkring på basis av stipendiatarbete som utförts år 2013 måste lämnas in före utgången av 2014. Pensionsskydd för stipendiatarbete kan tjänas in retroaktivt för högst ett år utöver det innevarande året.

LPA har påskyndat stipendiaterna att ansöka om försäkring för arbete som utförts 2013. LPA fattar också försäkringsbeslut utifrån övervakningsbrev, men det lönar sig ändå att själv lämna in ansökan, eftersom det i så fall är möjligt att avdra kostnader för stipendiatarbetet.

I fråga om arbete som utförts år 2014 kan försäkring sökas även under 2015.

Det är också redan möjligt att ansöka om försäkring för arbete som kommer att utföras år 2015. Stipendiegivarna anmäler stipendierna till LPA när utbetalningen börjar.