Söktjänst för företagshälsovård

Det finns nu en ny söktjänst på LPA:s webbplats. Man kan söka serviceproducenter som erbjuder företagshälsovård för lantbruksföretagare i olika kommuner.

Via tjänsten kan en lantbruksföretagare anmäla sitt intresse för att ansluta sig till företagshälsovården. LPA förmedlar uppgifterna till en serviceproducent, som kontaktar företagaren för ingående av ett avtal om företagshälsovård.

Söktjänsten är finskspråkig.

Mer information om företagshälsovården för lantbruksföretagare

Mer information om söktjänsten