Social- och hälsovårdsutskottets betänkande om ändring av lagarna om avbytarservice

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har lämnat sitt betänkande om regeringens proposition med förslag till ändring av lagarna om avbytarservice. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner det lagförslag som gäller avbytarservice för pälsdjursuppfödare som sådant.

Beträffande det lagförslag som gäller avbytarservice för lantbruksföretagare föreslår utskottet följande ändringar:

  • I de fall där avbytarservicen ordnas av den lokala enheten ska det vara möjligt att förlänga avbytardagen av skäl som hänför sig till djurskyddet eller avbytarens möjligheter att klara av arbetet. Om dagen förlängs vid vikariehjälp ska det för de timmar som överskrider den förutbestämda avbytardagen tas ut en lika stor avgift för vikariehjälp som för timmarna före förlängningen av dagen.
  • För avgiftsbelagd avbytarhjälp ska en avgift på 13,75 euro tas ut per timme.
  • Den i gällande lag ingående rätten för lantbruksföretagare att komplettera eller ändra sin ansökan efter att fristen har gått ut ska bibehållas för att säkerställa en flexibel avbytarservice.

Efter utskottsbetänkandet fortsätter behandlingen av ärendet i riksdagen.

Betänkandet kan läsas på riksdagens webbplats.