SHM: Jordbrukskommissionären visade förståelse för det finländska avbytarsystemet

Social- och hälsovårdsministeriet berättar i sitt pressmeddelande att omsorgsminister Susanna Huovinen träffade jordbrukskommissionär Phil Hogan som besökte Finland den 19 mars. Enligt meddelandet belyste minister Huovinen under mötet det starka sambandet mellan det finländska avbytarsystemet och vårt sociala trygghetssystem. Kommissionär Hogan berättade för sin del att kommissionen förhåller sig flexibelt till ett servicesystem som stöder de finländska lantbruksföretagarnas sociala trygghet.

Läs social- och hälsovårdsministeriets meddelande i dess helhet här.