Sänkta avgifter för avbytarservice för lantbruksföretagare under 2017

Sänkta avgifter för vikariehjälp, subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp och beredskap gäller under 2017. De sänkta avgifterna är i kraft under hela året 1.1–31.12.2017. Genom de tidsbundna avgiftssänkningarna vill man stödja lantbruksföretagare så att de orkar med sitt arbete.

Grundavgiften för vikariehjälp sänks med 31 procent. Timavgiften för subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp sänks från 13,75 till 12 euro. Priset på beredskap sjunker till 1,50 euro per timme från tidigare 5 euro.

Läs mer i social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande.