Pensionsutbetalningsdagarna år 2016

Pensionen betalas alltid ut den andra bankdagen i månaden.

5 januari
2 februari
2 mars
4 april
3 maj
2 juni
4 juli
2 augusti
2 september
4 oktober
2 november
2 december