Pensionsutbetalningsdagarna år 2015

Pensionen betalas alltid den andra bankdagen i månaden.

5 januari
3 februari
3 mars
2 april
5 maj
2 juni
2 juli
4 augusti
2 september
2 oktober
3 november
2 december