Pensionsreformen 2017

Lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) och de övriga arbetspensionslagarna ändras vid ingången av 2017. En översikt av pensionsreformen och dess verkningar för LFÖPL:s del finns på vår webbplats.

Läs om verkningarna för LFÖPL:s del under Pensionsreformen 2017.

Allmän information om pensionsreformen finns på portalen Pensionsreformen.fi.