Ny delegation och styrelse för LPA; miljonstödet för lantbruksföretagarnas ork är välkommet

En ny styrelse valdes för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) vid delegationsmötet i Esbo den 12 december. Även delegationen fick nya medlemmar. I samband med mötet berättades det om de åtgärder för att stödja lantbruksföretagare att orka med sitt arbete som ett tilläggsanslag i regeringens krispaket möjliggjort. Man ansåg att åtgärderna behövs och att de kan bidra till att lindra företagarnas svåra situation.

Delegationens och styrelsens mandatperiod omfattar åren 2017–2019. LPA:s delegation tillsätts av Pensionsskyddscentralen (PSC). Utöver ordförande och vice ordförande har delegationen medlemmar som företräder jord- och skogsbruksministeriet (JSM), social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och finansministeriet (FM) samt tio medlemmar som företräder organisationer som bevakar kundernas intressen. Till delegationsordförande valdes jordbrukaren Mika Niemienen från Ylöjärvi. För första gången får delegationen en medlem som representerar dem som är försäkrade som stipendiater, nämligen ordföranden för Tieteentekijöiden Liitto – Forskarförbundet, universitetslektor Petri Koikkalainen.

LPA:s styrelseordförande och viceordförande väljs av Pensionsskyddscentralen. Som styrelseordförande fortsätter Juha Marttila. Varje ministerium (JSM, SHM och FM) utser en medlem. LPA:s delegation väljer fyra medlemmar som företräder kunderna.

Vid delegationsmötet satte man sig också in i användningen av det tilläggsanslag som anvisats i regeringens krispaket för att stödja lantbruksföretagare att orka med sitt arbete. Under 2017 kommer nya slag av åtgärder att införas i samband med tidigt ingripande och hjälp att orka. Syftet är att hjälpa lantbruksföretagare som löper risk för utmattning att få rätt slags hjälp i tid. Det här viktiga arbetet ska utföras av LPA:s egna projektanställda och de som leder regionala må bra -projekt för lantbruksföretagare. Genom dem kan företagare få köptjänstförbindelser från LPA för att skaffa experttjänster inom social- och hälsovård, ekonomi eller juridik. 
– Genom de här konkreta stödåtgärderna försöker vi åtminstone en aning lindra företagarnas svåra situation, sammanfattar LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari.

Företagarnas situation underlättas också genom att avbytarservicens kundavgifter sänks under nästa år.
– Avbytarservicen är ändå den viktigaste stödformen för att lantbruksföretagare ska orka arbeta, påminde Huotari.

Under ett seminarium fick deltagarna dessutom inblick i en ny undersökning som Pensionsskyddscentralen gjort om lantbruksföretagarnas pensionsskydd. Den positiva utvecklingen i fråga om längre yrkesbanor för lantbruksföretagarna har fortsatt. Lantbruksföretagare har i snitt längre yrkesbanor än löntagare. En utmaning är enligt undersökningen att lantbruksföretagarnas arbetspension i snitt är mindre än löntagarnas. Arbetsinkomsten som försäkringspremien baseras på avgör nivån på den kommande pensionen. Det lönar sig därför att då och då kontrollera att arbetsinkomsten har rätt storlek.
– Lantbruksföretagarna är nog medvetna om vilken betydelse arbetsinkomsten har för deras pensioner och dagpenningsförmåner, men den utmanande ekonomiska situationen begränsar möjligheterna även i detta avseende, konstaterar Huotari.


LPA:s delegation under perioden 2017-2019

Ordförande
Jordbrukaren Mika Nieminen, Ylöjärvi (Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK)

Vice ordförande
Direktör Riitta Korpiluoma (PSC)

Ordinarie medlemmar
Lantbruksrådet Taina Vesanto, medlem utsedd av JSM
Förvaltningsöverdirektör Jaana Koski, medlem utsedd av SHM
Lagstiftningsrådet Jyri Inha, medlem utsedd av FM
Jordbrukaren, agrolog Marita Miettinen, Kontiolahti (MTK)
Lantbruksföretagaren, agrolog Kallepekka Toivonen, Nurmijärvi (MTK)
Jordbrukaren Martti Mäkelä, Pihtipudas (MTK)
Jordbrukaren Asko Ojala, Kauhajoki (MTK)
Lantbruksföretagaren Anne Nykänen, S:t Michel (MTK)
Lantbruksföretagaren, YH-agrolog Eija Kodis, Nivala (MTK)
Jordbrukaren Stefan Thölix, Korsholm (SLC)
Ordföranden, universitetslektor Petri Koikkalainen, Rovaniemi ( Forskarförbundet)
Verksamhetsledare Anne Ollila (Renbeteslagsföreningen)
Yrkesfiskaren Heikki Salokangas (Finlands Yrkesfiskarförbund)


LPA:s styrelse under perioden 2017-2019

Ordförande
Ordförande Juha Marttila, MTK

Vice ordförande
Direktör Mikko Kautto, PSC

Ordinarie medlemmar
Avdelningschef Veli-Pekka Talvela (JSM)
Konsultativa tjänstemannen Minna Liuttu (SHM)
Budgetchef Hannu Mäkinen (FM)
Jordbrukaren, agrolog Jarmo Mäntyharju (MTK)
Lantbruksföretagaren, agronomie- och forstmagister, agronom Kati Partanen (MTK)
Lantbruksföretagaren Henna Vuotila (MTK)
Ordförande Holger Falck, SLC


Ytterligare information
ger LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari, tfn 050 500 4514.