Ny delegation och styrelse har utsetts för LPA

En ny styrelse valdes för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) vid LPA:s delegationsmöte i Esbo den 12 december. En ny delegation hade utsetts redan tidigare. Delegationens och styrelsens mandatperiod omfattar åren 2014–2016.

LPA:s delegation tillsätts av Pensionsskyddscentralen (PSC). Utöver ordförande och vice ordförande har delegationen tre medlemmar som utses av jord- och skogsbruksministeriet (JSM), social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och finansministeriet (FM) samt tio företrädare för organisationer som bevakar kundernas intressen. Delegationen sammanträder två gånger om året.

LPA:s styrelseordförande och vice ordförande väljs av Pensionsskyddscentralen. De tre ministerierna (JSM, SHM och FM) utser var sin styrelsemedlem. LPA:s delegation väljer fyra medlemmar som företräder kunderna. Styrelsen sammanträder i genomsnitt åtta gånger om året.

Delegationens sammansättning under perioden 2014–2016

Ordförande
Jordbrukaren Tuula Linnainmaa, Tavastkyro

Vice ordförande
Direktör Riitta Korpiluoma, Helsingfors

Ordinarie medlemmar
Lantbruksrådet Taina Vesanto, medlem utsedd av jord- och skogsbruksministeriet
Förvaltningsöverdirektör Jaana Koski, medlem utsedd av social- och hälsovårdsministeriet
Lagstiftningsrådet Jyri Inha, medlem utsedd av finansministeriet
Lanthusmor Pirjo Matikainen, Jaala (MTK)
Lanthusmor Liisa Myllylä, Haapajärvi (MTK)
Jordbrukaren Markku Nieminen, Sysmä (MTK)
Jordbrukaren Mika Nieminen, Ylöjärvi (MTK)
Lantbruksföretagaren Anne Nykänen, S:t Michel (MTK)
Jordbrukaren Asko Ojala, Kauhajoki (MTK)
Lanthusmor Henna Vuotila, Kalajoki (MTK)
Jordbrukaren Stefan Thölix, Korsholm (SLC)
Verksamhetsledare Anne Ollila (Renbeteslagsföreningen)
Yrkesfiskaren Heikki Salokangas (Finlands Yrkesfiskarförbund)

Styrelsens sammansättning under perioden 2014–2016

Ordförande
Ordförande Juha Marttila, MTK

Vice ordförande
Direktör Mikko Kautto, PSC

Ordinarie medlemmar
Lantbruksrådet Esa Hiiva, JSM
Direktör Heikki Palm, SHM
Budgetchef Hannu Mäkinen, FM
Jordbrukaren Pentti Leppäaho, MTK
Jordbrukaren Jarmo Mäntyharju, MTK
Lantbruksföretagaren Kati Partanen, MTK
Ordförande Holger Falck, SLC