Nordeas e-fakturakunder har fått LFÖPL-fakturan dubbelt i januari

LFÖPL-fakturan har skickats två gånger i januari till de lantbruksföretagare som är e-fakturakunder i Nordea. Vi beklagar det inträffade.

Datum på fakturorna är 16.1 respektive 22.1.2018. Förfallodagen är 25.2.2018.

Om du har fått två identiska LFÖPL-fakturor som har samma fakturanummer, förfallodag och belopp att betala kan du ignorera och radera den ena fakturan.

Mer information ger indrivningshandläggare Eero Kallio, tfn 029 435 2253.