Man måste först själv betala läkemedel vid arbetsskador från 1.1.2017

Den centraliserade apoteksfaktureringen, där patienter vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar fått läkemedel och andra förbrukningsartiklar avgiftsfritt på apoteken, upphör 31.12.2016.

Enligt denna praxis som fortfarande är i kraft har man kunnat få läkemedel avgiftsfritt på apoteket då de ordinerats på grund av ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom. Apoteken har fakturerat Olycksfallsförsäkringscentralen för de läkemedel som getts ut avgiftsfritt och centralen har sedan debiterat den försäkringsanstalt som framgått av receptet.

Gällande lagstiftning om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar utgår dock från att den skadade alltid själv betalar läkemedel och ansöker om ersättning hos den egna olycksfallsförsäkringsanstalten. Från 1.1.2017 kan apoteken inte längre fakturera försäkringsanstalterna för läkemedlen, utan den skadade ska först själv betala sina läkemedel.

Kostnaderna för läkemedel och förbrukningsartiklar som behövs på grund av ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom ersätts av LPA mot kvitton i original. Ersättning ska sökas inom ett år från att kostnaderna uppkommit.

Fortsatt avgiftsfritt med betalningsförbindelse från LPA
Om du på grund av ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom har ordinerats till exempel långvarig smärtmedicinering eller dyr astmamedicinering kan LPA ge en betalningsförbindelse för dessa läkemedel. I så fall ger apoteket dig de läkemedel som nämns i betalningsförbindelsen avgiftsfritt och fakturerar LPA för kostnaderna.

LPA kommer i slutet av året automatiskt att skicka betalningsförbindelser till de personer som enligt våra uppgifter har en långvarig medicinering på grund av ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom. LPA har dock inte fått vetskap om alla medicineringar. Om du anser dig höra till denna grupp men inte får någon betalningsförbindelse före årsskiftet, kan du be om en förbindelse per e-post mata-korvaukset@mela.fi eller genom att ringa vår kundtjänst, växel 029 435 11.

Hur ska man göra efter årsskiftet?
Om du hittills har fått läkemedel avgiftsfritt på apoteket på grund av ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom så gäller inte denna praxis längre från 1.1.2017.

Betala läkemedlen själv och ansök om ersättning hos LPA.
• Ersättningar ska sökas inom ett år från att kostnaderna uppkommit.
• Du ansöker genom att skicka kvittona i original till LPA. Bifoga också receptet som visar vad läkemedlet ordinerats för.

Om du har en långvarig eller dyr medicinering kan du i förväg begära en betalningsförbindelse av LPA.
• Med betalningsförbindelsen får du läkemedlen avgiftsfritt på apoteket.
• För att kunna ge en betalningsförbindelse behöver LPA receptet som visar att läkemedlet ordinerats på grund av ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom.
• Ta med dig betalningsförbindelsen när du tar ut läkemedlen på apoteket. Bara de läkemedel och andra förnödenheter som nämns i förbindelsen kan fås avgiftsfritt.
• Betalningsförbindelsen gäller bara den angivna tiden. Vid behov kan LPA ge en ny förbindelse.