Må bra-dagar 2015

LPA ordnar Må bra-dagar för lantbruksföretagare på olika orter i samarbete med MTK:s producentförbund och andra samarbetspartner. På Må bra-dagarna söker man efter metoder att hantera risker i lantbruket och upprätthålla likviditeten. Utöver ekonomifrågor talar man om de redskap som lantbruksföretagare har att klara av psykisk belastning och om möjligheter att hitta nya kraftkällor i arbetet.

Representanter för banker och försäkringsanstalter berättar vilka medel de för tillfället kan erbjuda som hjälp för lantbruksföretagens ekonomi. Experter från finansieringsbranschen deltar också med konkret vägledning i att sköta och planera ekonomin. Sakunnigföreläsningar och övningar ger råd om hantering av psykisk belastning och stress.

Må bra-dagarna är avgiftsfria för deltagarna.

Må bra-dagarna är i regel finskspråkiga, men svenskspråkiga dagar ordnas i den mån intresse finns. Kolla  datum, orter och program i vår finskspråkiga evenemangskalender, där även svenskspråkiga evenemang finns med.

Mer information finns också på vår finskspråkiga blogg Juureva joukko.