LPA:s webbsidor är nu mobilvänliga

Våra webbsidor är nu responsiva så att de anpassas till skärmar av olika storlek. Genom att innehållet på webbplatsen skalas om efter olika skärmstorlekar har det blivit betydligt lättare att bläddra bland sidorna med smarttelefon och pekplatta.

Webbplatsens visuella utseende är oförändrat. Små ändringar som ökar användbarheten har ändå gjorts. Till exempel kommer man från Aktuellt på ingångssidan numera till ett nyhetsarkiv, där man lätt kan söka i LPA:s nyheter och meddelanden med hjälp av årtal och sökord.

LPA:s e-tjänster fungerar fortfarande bäst på en dator.