LPA:s försäkringsläkare

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att namnen på försäkringsläkarna är offentliga uppgifter.

LPA:s försäkringsläkare:

Överläkare
Jari Rechardt

Sakkunnigläkare
Pertti Heikman
Pekka Laine
Jaakko Lindbohm
Mickael Parviainen
Antti Vitikainen