LPA satsar på hälsofrämjande arbete och en bättre kundupplevelse

Under LPAs 45:e verksamhetsår pågick flera viktiga projekt för utvecklande av kundkretsens sociala trygghet. Kundnöjdheten var fortfarande god under året fastän olika utvecklings- och lagstiftningsprojekt belastade behandlingen av ansökningar. – Under det innevarande året vill LPA satsa allt mer på att främja lantbruksföretagarnas arbetshälsa och på att utgå från kundernas behov, berättade LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari på LPA:s delegationsmöte i Esbo den 9 april 2015.

Delegationens ordförande Tuula Linnainmaa berömde LPA för att ha utfört sitt arbete i enlighet med gemensamma värderingar.

– LPA sköter servicen med respekt för kunden och stöder sig på samarbete och öppenhet. Servicen är högklassig och produceras kostnadseffektivt, sammanfattade Linnainmaa.

I sin kundnöjdhetsenkät fick LPA skolbetyget 8 av kunderna. Det finns fortfarande utvecklingsobjekt, bland annat bör handläggningstiderna förkortas. LPA har därför startat ett projekt för utvecklande av kundservicen, där man strävar efter att ännu mera utgå från kundernas behov och att effektivera processerna.

Utvecklande av avbytarsystemet som en del av ett helhetsstöd för arbetsförmågan
De längre arbetskarriärerna kräver helhetsbetonade åtgärder som stöd för att folk ska orka arbeta. LPA kommer i år att satsa på att uppdatera arbetshälsoprogrammet för lantbruksföretagare. Ett syfte med programmet är att stöda lantbruksföretagarnas arbetsförmåga, öka antalet friska år i arbetslivet och bidra till att lantbruksföretagarna kan frigöra sig från arbetet, ha semester och gå i pension vid god hälsa.

Ett konkret stöd för lantbruksföretagare att orka arbeta är en fungerande avbytarservice.

– Det är utomordentligt att det enhetliga nationella budskapet om att vårt avbytarsystem är starkt knutet till de finländska lantbruksföretagarnas sociala trygghetssystem har fått förståelse från EU-kommissionens håll, tackade Huotari.

Förhandlingarna om detaljerna i avbytarsystemet fortsätter under våren. Samtidigt måste man också tänka på de nationella utvecklingsbehoven och uppdatera avbytarservicen så att den motsvarar dagens behov. Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som fortsätter sitt arbete till slutet av juni.

LPA:s verksamhet är kostnadseffektiv
Avkastningen på LPA:s placeringar var rätt god år 2014 vid en jämförelse inom arbetspensionsbranschen. Beräknat enligt verkligt värde avkastade placeringarna 11,5 procent. Vi klarade oss bra också i fråga om kostnadseffektivitet genom att driftskostnaderna sjönk från nivån året innan.

Vid utgången av 2014 hade LPA drygt 70 000 LFÖPL-försäkrade kunder, av vilka knappt 68 000 var lantbruksföretagare och knappt 3 000 konstnärs- eller vetenskapsstipendiater. Det fanns nästan 130 000 pensionstagare vid årets slut.

Ytterligare information:
Verkställande direktör Päivi Huotari, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, tfn 050 500 4514

Läs LPA:s årsredovisning 2014