LPA har postat pensionsutdrag till dem som är födda i maj–augusti

I oktober får 22 000 kunder ett personligt pensionsutdrag från LPA.

Pensionsutdraget visar hur mycket pension man tjänat in. Det lönar sig att kontrollera utdraget omsorgsfullt eftersom arbetspensionen kommer att räknas ut på basis av uppgifterna i utdraget. Om det finns fel i uppgifterna ska du skicka en rättelsebegäran till LPA.

I år skickas ett pensionsutdrag i pappersform till de LFÖPL-försäkrade som är födda under perioden maj–augusti. De LFÖPL-försäkrade kunder som fyllt 60 år får ett utdrag i pappersform varje år.

Det egna pensionsutdraget kan kontrolleras när som helst i elektronisk form via LPA:s e-tjänster. Efter inloggning kan man också välja att inte få något utdrag i pappersform hemskickat i fortsättningen.

Den som har kontrollerat sitt elektroniska pensionsutdrag efter 1.4.2014 får inget pappersutdrag med posten.

Det elektroniska utdraget innehåller också en uppskattning av den kommande pensionen, medan utdraget i pappersform innehåller denna uppskattning bara för dem som fyllt 50 år. Uppskattningen baserar sig på nu gällande lagstiftning så att den pensionsreform som träder i kraft år 2017 inte beaktats i beräkningarna för kommande tid.

Bilagor till pensionsutdraget (pdf):
Kontrollera pensionsutdraget så här
Har du rätt arbetsinkomst? (för lantbruksföretagare)
Välj det elektroniska pensionsutdraget (för stipendiater)

Mer information på sidan Pensionsutdrag