LPA finns på sociala medier (på finska)

Vi har öppnat bloggen Juureva joukko, som närmast betyder en rotfast och robust skara, på adressen juurevajoukko.fi. I bloggen berättar vi om aktuella frågor som gäller lantbruksföretagarnas välbefinnande, arbete och fritid samt om LPA-tryggheten.

Du kan också följa oss på Facebook, Twitter och Instagram och se videor om arbete och hälsa på vår Youtube-kanal.

Materialet på våra kanaler är finskspråkigt, men välkommen att besöka dem ändå!