Lantbruksföretagarna gav avbytarservicen betyget 8

Lantbruksföretagarna gav avbytarservicen betyget 8 i en undersökning som företogs av gallupföretaget Suomen Gallup Elintarviketieto i våras. Undersökningsresultatet visar att utvecklingen av avbytarservicen har varit stabil men att ytterligare utvecklingsarbete behövs för att nå ett berömligt betyg.

Resultaten av undersökningen finns här på finska: Lomituspalvelut ja maatilojen kehitysnäkymät 2020.

Ny publikation om avbytarservice
LPA har publicerat guiden En fungerande avbytarservice där man samlat de förfaranden som visat sig fungera bra i praktiken. Ett syfte med publikationen är att främja ett jämlikt förverkligande av avbytarservice i hela Finland. Guiden är ett samarbete mellan alla parter i avbytarverksamheten: lantbruksföretagarna, avbytarförvaltningen och avbytarna. Guiden kan beställas via LPA:s webbplats.