Lantbruksföretagarna är i genomsnitt nöjda med hur avbytarservicen fungerar

Trots de nedskärningar som gjordes i avbytarservicen i början av året är lantbruksföretagarna fortfarande i genomsnitt nöjda med hur systemet fungerar. I den undersökning av gårdarnas utvecklingsutsikter som Suomen Gallup Elintarviketieto utfört ger företagarna avbytarservicen betyget 8-. Betyget har sjunkit en aning jämfört med de föregående undersökningarna 2014 och 2009, då det var 8. De ändringar i lagstiftningen om avbytarservice som trädde i kraft vid årsskiftet har sannolikt bidragit till att betyget sjunkit något.

Resultatet av undersökningen visar att man sätter värde på avbytarservicen. Fastän systemet också kritiseras så anses dess existens viktig genom att det hjälper lantbruksföretagarna att orka arbeta. Avbytarservicen ger en andhämtningspaus åt de lantbruksföretagare som varje dag om året arbetar med husdjur. Då familjen växer gör avbytarservicen det möjligt att ta familjeledigt och vid sjukdom eller olycksfall att återhämta sig. Vikariehjälpen säkerställer också husdjurens välfärd och en fortsatt produktion medan företagaren är arbetsoförmögen.

– Fungerande avbytartjänster är den viktigaste serviceformen med tanke på husdjursföretagarnas välbefinnande. För att förbättra betyget måste arbetet på att utveckla servicen fortsätta i samarbete med olika aktörer och genom att lyssna på kunderna, säger enhetschef Päivi Wallin på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Bästa betygen åt avbytarna
På samma sätt som i de tidigare undersökningarna gavs de bästa betygen för lantbruksavbytarnas yrkesskicklighet och kunnande. Lantbruksföretagarna betygsatte avbytarnas yrkesskicklighet med 8+.

– Bra så eftersom avbytarna står i nyckelposition för lyckade avbytartjänster och gör det möjligt för företagare att tryggt kunna frigöra sig från vardagsjäktet för en tid, konstaterar Wallin.

Det största utvecklingsbehovet ansågs finnas i fråga om tillräcklig och tydlig information. Av de som svarade tyckte 23 procent att tillgången till information försvagats från 2014.

– Lagändringarna som gällde avbytarservice stadfästes först sent under året, vilket medförde att informationen om ändringarna gick ut beklagansvärt sent. Det är säkert en bidragande orsak till att missnöjdheten med informationen har ökat, bedömer Wallin.

Små och medelstora mjölkgårdar nöjdast
Vid en jämförelse mellan mjölkgårdar var det de små och medelstora gårdarna som betygsatte avbytarservicen bäst. Mest kritik kom från de gårdar som hade över hundra kor.

Wallin misstänker att de ändringar och avgifter som infördes vid årsskiftet i fråga om övervakningsbesök och beredskap har bidragit till att de stora gårdarna förhåller sig mera kritiska.

Nöjdast var man med avbytarservicen i Norra Österbotten och missnöjdast var man i Satakunta.

– I Satakunta sammanslogs den lokala avbytarenheten i Huittinen med enheten i Vehmaa vid ingången av året. Den här typens ändringar i de lokala enheternas områden orsakar i allmänhet en svacka i kundnöjdheten, konstaterar Wallin.

Ytterligare information ger enhetschef Päivi Wallin vid försäkrings- och välfärdsenheten på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 040 740 4728.

Resultaten är en del av undersökningen ”Maatilojen kehitysnäkymät” som utförts av Suomen Gallup Elintarviketieto. Uppgifterna har samlats in från 2 200 husdjursgårdar under mars–april 2016. Undersökningen publiceras i sin helhet i höst. Ett sammandrag av de preliminära resultaten finns på finska Lomituspalvelujen asiakastyytyväisyys 2016.