Lantbruksföretagare kan fortsättningsvis komplettera sina semesteransökningar även efter ansökningstiden

Riksdagen godkände regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om avbytarservice den 14 december efter att de rättelser gjorts som social- och hälsovårdsutskottet hade föreslagit.

I den lag som nu antagits är det värt att lägga märke till att en lantbruksföretagare även i fortsättningen har rätt att komplettera eller ändra sin semesteransökan efter utgången av ansökningstiden. Det är viktigt att varje företagare anmäler sina semesterönskemål till den lokala enheten så tidigt som möjligt. Det är då mer sannolikt att semester kan ordnas vid önskad tidpunkt.

LPA kommer att informera om det övriga innehållet i lagen när en förordning om införande av lagen har utfärdats (sannolikt den 30 december).

Ytterligare information ger enhetschef Päivi Wallin, tfn 029 435 2343.