Lantbruksföretagare i svårigheter kan få hjälp från LPA

Lantbruksföretagets viktigaste resurs är lantbruksföretagaren själv. Ibland kan ändå de psykiska eller ekonomiska resurserna ställas på prov och då behöver man hjälp. Fjolåret medförde ekonomiska svårigheter för flera jordbrukare och orsakade problem med att orka med arbetet. Regeringen anvisade i sitt krispaket ett tilläggsanslag för att stödja lantbruksföretagare så att de orkar med arbetet. LPA fick uppgiften att genomföra de praktiska åtgärderna.

Genom tilläggsanslaget har LPA möjlighet att erbjuda hjälp till jordbrukare som hamnat i svårigheter. Hjälpen från LPA består både av åtgärder som direkt stöder lantbruksföretagare att orka med sitt arbete och av förebyggande hälsofrämjande arbete på längre sikt.

Ta hand om bonden
LPA startar år 2017 projektet Ta hand om bonden. Genom projektet kanaliseras följande åtgärder till lantbruksföretagare som hamnat i svårigheter:

En lantbruksföretagare i svårigheter kan från och med januari ansöka om en köptjänstförbindelse från LPA för att skaffa tjänster till ett värde av högst 500 euro. Det kan vara fråga om experttjänster inom social- och hälsovård, ekonomi eller juridik. Köptjänstförbindelsen är personlig så att samma lantbruksföretag vid behov kan få flera förbindelser. Klienten väljer själv en serviceproducent, som ger tjänsterna mot köptjänstförbindelsen.

LPA anställer  i början av året fyra regionala projektanställda som ska hjälpa lantbruksföretagare att lösa problem vad avser arbetsmotivation, arbetsförmåga och ekonomi samt hänvisa dem till den hjälp som behövs.

Under året kommer LPA att effektivera det förebyggande arbetet för jordbrukarnas välmående på längre sikt. Modellen för tidigt ingripande och nya handlingsmodeller för att upptäcka utmattning kommer att utvecklas. Material kommer också att tas fram för det förebyggande arbetet och utbildningar kommer att ordnas.

Ytterligare information
(på finska) projektledare Pirjo Ristola, tfn 029 435 2274
(på svenska) expert Märta Strömberg-Nygård, tfn 029 435 2242
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts projekt ”Ta hand om bonden” kriisiapu@mela.fi

Information om hjälpen från LPA finns under temat Ta hand om bonden.