Längre betalningsanstånd för försäkringspremierna på grund av det svåra ekonomiska läget

LPA:s styrelse beslöt i dag att lantbruksföretagare och stipendiater kan ansöka om uppskov med betalningen av sina LFÖPL- och OFLA-försäkringspremier i upp till 24 månader (i stället för nuvarande 18 månader). Denna regel gäller till utgången av 2016. Vid uppskov med betalningen läggs dröjsmålsränta till beloppen i enlighet med räntelagen.

Om du vill diskutera ett eventuellt betalningsanstånd för dina försäkringspremier ber vi dig kontakta LPA:s kundtjänst eller premiefaktureringsenhet, växel 029 435 11, eller  e-post: vakuutusmaksut(at)mela.fi, för att komma överens om en betalningstidtabell.

Ytterligare information:

Teamledare Jarmo Koski, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, tfn 050 379 2891.