Lagändringar som förbättrar lantbruksavbytarnas säkerhet i arbetet har stadfästs

Ändringar i lagen om avbytarservice som syftar till att förbättra säkerheten i avbytararbetet stadfästes den 11 november av republikens president. Utöver de ändringar som gäller säkerheten i arbetet har också sådana ändringar gjorts som beror på pensionsreformen. Ändringarna träder i kraft 1.1.2017.

Läs mer i social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande Lantbruksavbytarnas säkerhet i arbetet förbättras.