Krispaketet innehåller åtgärder för att stödja lantbruksföretagarnas ork i arbetet

Regeringen beslöt i samband med budgetmanglingen om ett krispaket på 50 miljoner euro för jordbruket. Utöver ekonomiska stödåtgärder innehåller paketet åtgärder i syfte att stärka lantbruksföretagarnas ork i det utmanande läget.

LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari betonar att den svåra ekonomiska situationen oundvikligen ökar den psykiska belastningen. Konkret hjälp fås genom den extra satsning på 10 miljoner euro som anvisas för avbytarverksamheten och som kan användas bland annat till att sänka jordbrukarnas avgifter för avbytarservice. Dessutom anvisas 1 miljon euro till LPA för att stödja lantbruksföretagarnas ork i arbetet. Vi informerar senare om hur medlen fördelas.

Ytterligare information ger verkställande direktör Päivi Huotari, tfn 029 435 2268.