Konkreta åtgärder för att underlätta likviditetsproblemen i lantbruket: Sänkning av dröjsmålsräntan på LFÖPL-premierna

Förfaringssättet för en tillfällig sänkning av dröjsmålsräntan på LFÖPL-försäkringspremierna är under behandling i social och hälsovårdsministeriet. Efter det kommer ärendet till snabb behandling i LPA:s styrelse.

– En sänkning av dröjsmålsräntan på de avgifter som LPA tar ut är en konkret åtgärd som vidtas på kort sikt för att underlätta de likviditetsproblem som är en följd av de försenade stödutbetalningarna, konstaterar Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts verkställande direktör Päivi Huotari.

LPA kommer att informera om beslutet på sin webbplats och genom ett meddelande.

Ytterligare information ger verkställande direktör Päivi Huotari, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 050 500 4514.