Kommunsammanslagningar påverkar avbytarservicen först 2014

I början av 2013 genomfördes fem sådana kommunsammanslagningar som påverkar områdesindelningen för de lokala avbytarenheterna. När avbytarserviceområdena ändras gäller dock en övergångstid på ett år, vilket i praktiken betyder att ändringarna träder i kraft i början av 2014. De lokala enheterna får på det här sättet tillräckligt tid att omorganisera servicen.

Kiikoinen införlivades med Sastamala stad, men avbytarservicen i området ordnas ännu i år av Honkajoki lokala enhet. Från ingången av 2014 börjar Sastamala lokala enhet ordna avbytarservicen i området.

Avbytarservicen i Suomenniemi, som införlivats med S:t Michel, ordnas år 2013 av Savitaipale lokala enhet och från början av nästa år av S:t Michels lokala enhet.

Nummi-Pusula fogades vid årsskiftet till Lojo stad, där avbytarservicen ordnas av Salo lokala enhet. Området Nummi-Pusula överförs till Salo lokala enhet i början av 2014. År 2013 ordnas avbytarservicen i området av Tavastehus lokala enhet.

I det tidigare Vihanti, som sammanslagits med Brahestad, ordnas avbytarservicen i år av Haapavesi lokala enhet, medan Muhos lokala enhet sköter avbytarservicen i Brahestad. Vid ingången av 2014 överförs hela området till Haapavesi lokala enhet.

I Lillkyro, som införlivats med Vasa stad, ordnas avbytarservicen år 2013 av Jalasjärvi lokala enhet och från början av 2014 av Pedersöre lokala enhet. I början av 2013 sammanslogs Korsholms och Vörå lokala enheter med Pedersöre lokala enhet. Pedersöre lokala enhet svarar nu för avbytarservicen i hela svenska Österbotten.

Ytterligare information
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Enhetschef Päivi Wallin
Tfn 040 740 4728 eller paivi.wallin (a)mela.fi